InnSiDE.cz

Inzerce v Německu a Rakousku za české ceny

Redakcí zpracované PR texty, fotografie a grafické plošné inzeráty

*Aktuálně je možné díky dotacím domluvit individuální ceny* 

Inzerenti platí jen za plochu, kterou mohou využít buď pro samostatnou inzerci, nebo pro PR článek s fotografiemi či kombinaci obou možností. Zpracování textů a grafiky včetně překladů do němčiny jsou zcela v režii redakce.

Inzerenti z Česka získávají k tištěné verzi navíc výrazný bonus - samostatnou PR prezentaci na webu http://www.innside-passau.de zcela zdarma!

  • 1/1 strana - 26 000 Kč 
  • 1/2 strany - 14 000 Kč 
  • 1/3 strany - 10 000 Kč
  • 1/4 strany - 8 000 Kč 

Ceny jsou konečné, INNSIDE CZ není plátcem DPH.

Za opakování stejného inzerátu dostává zadavatel slevu: 2x 5 %, 3x 8 %, 4x 10 %, 5x 12 %.

Při objednání menší plochy než 1/4 strany se cena určuje dohodou.

Celkové ceny jsou zhruba o 50 až 60 % nižší než v obdobných tuzemských tiskovinách. Inzerce v německy psaném časopise je přitom výhodná hlavně pro podnikatele, kteří mohou díky přeshraniční spolupráci s Rakouskem a Německem navázat nové kontakty a přispět tak k rozvoji svého byznysu.

Ceník inzerce časopisu INNSIDE (Media Kit) ke stažení ve formátu PDF (zde)